Masala Indian Chai – Teabox

Tulsi Ginger Chai – Teabox

Black Chai Tea – Teatulia

Maharaja Chai / Samurai Chai Tea Blend – Teavana

Rooibos Chai Loose Leaf Rooibos Tea – Art of Tea

Maharaja Chai Loose Leaf Oolong Tea – Teavana

Masala Loose Leaf Black Chai Tea – Teavana

Samurai Chai Mate – Teavana

White Ayurvedic Chai Tea – Teavana